06 - 13 39 15 72 info@artalon.nl

Kei met bronsplaat

Op de brok serpertiniet bevinden zich korstmossen van duizenden jaren oud. Om de steen heen is een rechthoekige bronsplaat aangebracht die hun beider liefde en respect voor de natuur tot uitdrukking brengt.

Kei met bronsplaat