06 - 13 39 15 72 info@artalon.nl

Connection to heaven

De telefoon geeft de communicatie weer met het overleden kind. Zoals een kind altijd speelt met zijn telefoontje en hele gesprekken voert, zonder dat er teruggepraat wordt. De afgeknotte Griekse zuil staat symbool voor het afgebroken leven.

Deze telefoon is in 2000 aangekocht door begraafplaats ‘De Nieuwe Ooster’ in Amsterdam en staat bij de ingang van het kinderhofje. (is geen grafmonumentje)

In het voorjaar van 2004 ontving ik een mail van de communicatieadviseur van de Nieuwe Ooster waarin zij vertelde hoe kinderen reageerden op deze telefoon bij rondleidingen die zij heeft gegeven;

‘…..Toen we op het kinderhofje aankwamen gebeurde er iets bijzonders. Zij zagen de telefoon die naar de hemel reikt en vroegen of ze echt met de hemel konden praten.’

Wij zeiden: als jij het gelooft dan kan het. Vervolgens gingen een stuk of 5 kinderen om de beurt heel serieus en geconcentreerd met ’boven’ praten. Een met Allah, een met oma, een met zijn broertje en een heel stil en met de ogen dicht…..

In juni 2011 bezocht ik een netwerkbijeenkomst op De Nieuwe Ooster in Amsterdam. Tijdens een rondleiding op deze begraafplaats kwam ik in contact met Johan, de bomengids van de begraafplaats, over de telefoon bij de ingang van het kinderhofje, waarvan ik de ontwerper ben. Johan vertelde dat deze telefoon een speciale betekenis voor hem heeft en stuurde mij de volgende dag het door hemzelf gemaakte gedicht, met als titel ’Nummer onbekend’ over de dood van zijn 3 jarige dochtertje Nicky in februari 2002.

Dit is het derde couplet uit het gedicht

Straks fiets ik, de onheilsplek vermijdend, naar je grafje om bij je te zijn
Het kinderhof op het gedenkpark verzwakt mijn pijn
In tegenstelling tot thuis ben ik daar, bij jou en beertje Tommy, soms zelfs opgewekt
En elke keer weer is het die gekleurde telefoon die mijn aandacht trekt
Kan ik met je praten? Je lieve stem weer even horen?
Is de verbinding met elkaar nog niet helemaal verloren?
‘Connection to Heaven’ mamma weet dus dat ik je kan bellen
was het maar vast zover, ik heb je zoveel te vertellen
thuis in de rommel alleen nog even het juiste nummer weten te vinden
en dan zal de telefoon op De Nieuwe Ooster ons weer aan elkaar verbinden

Connection to heaven